X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نظری کوتاه بر افکار ملل مختلف جهان

اعتقاد به ظهور مصلح جهانی در پایان دنیا که اعتقادی بس دیرینه و ریشه دار است نه تنها از اشتیاق و میل درونی هر انسانی نشأت می گیرد، بلکه زاییده نوید های پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت به مردم آزادی خواه جهان است.

1- ایرانیان باستان  معتقد بودند که ((گرزاسپه)) قهرمان تاریخی آنان زنده است ودر کابل خوابیده و صد هزار فرشته از اونگهداری می کنند تا روزی که بیدار شود و جهان را اصلاح نماید.

2-  گروهی دیگر از ایرانیان  عقیده داشتند که کیخسرو پس ازتنظیم کشور واستوار ساختن شالوده فرمانروایی دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آن جا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را از جهان براند.

3- نژاد اسلاو  بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر بر خیزد و تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند.

4- نژاد ژرمن  معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و ژرمن را بر دنیا حاکم گرداند.

5- اهالی صربستان   انتظار ظهور(( مارکو کرالیویچ )) را داشتند.

6- برهمائیان  در آخر زمان ((ویشنو)) ظهور می نماید و بر اسب سفیدی سوار می شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته و مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.

7- ساکنان جزایر انگلستان  از چندین قرن پیش منتظرند که ((آرتور)) روزی از جزیره آوالون ظهور کند و نژاد ساکسون را بر دنیا پیروز کند و خوشبختی جهان نصیب آن ها گردد

8- اقوام اروپای مرکزی  در انتظار ظهور((لوخص)) هستند.

9- اقوام آمریکای مرکزی   معتقدندکه ((کوتزلکوتل)) نجات بخش جهان پس از بروز حوادثی درجهان غالب می شود.

10- چینی ها معتقدند که ((کریشنا)) ظهور کرده و جهان را نجات می دهد.

11- زرتشتی ها معتقدند که ((سو شیانس نجات دهنده بزرگ جهان)) دین را در جهان رواج داده، فقر و تنگدستی را ریشه کن می سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات  می دهد ومردم جهان را همفکر وهم گفتار وهم کردارمیگرداند

12- قبایل ((ای پوور))  معتقدند روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن به سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است.

13- گروهی از مصریان  که در حدود سه هزار سال پیش از میلاد در شهر ممفیس زندگی می کردند، معتقد بودند که پادشاهی در آخرالزمان با نیروی غیبی بر جهان مسلط شده، اختلافات بین طبقات اجتماعی را از بین می برد و مردم را به آرامش و امنیت می رساند.

14- گروهی دیگر از مصریان باستان  معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان درکنار خانه خدا پدیدار گشته جهان را تسخیر می کند.

15- یونانیان  می گویند ((گالویبرگ)) نجات دهنده بزرگ ظهور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد.

16- یهودیان  معتقدند که در آخرالزمان ((ماشیع، مهدی بزرگ)) ظهور می کند واو را از اولاد حضرت اسحاق می پندارند در صورتی که تورات او را صریحأ از اولاد حضرت اسماعیل می داند.

17- نصارا  نیز به وجود حضرت اعتقاد دارند و می گویند او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و بر عالم چیره خواهد شد.(او خواهد آمد. داوود الهامی و علی اکبر مهدی پور. دارالتبلیغ اسلامی)

این مطالب هرچند با اوصاف و خصوصیات حضرت مهدی (عج)از دیدگاه دین اسلام مطابقت ندارد،اما نشانگر این واقعیت است که از زمان های دور نسل بشرمنتظر یک مصلح جهانی و کامل هستند.

ارادتمند مولا سیدجعفرفاطمی نوش آبادی در 87/05/16